Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng và trung cấp

Nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại mới.

 1. Chức năng nhiệm vụ Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:
 2. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác từ cao đẳng trở xuống theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý y tế các bậc học, ngành học đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 4. Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ các ngành học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp y tế.
 5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học-kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành, thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức: Hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.
 6. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo-bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 7. Quản lý tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.
 8. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao.
 9. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.
 10. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan.
 11. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.
 12. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và giới. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
 13. Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
 15. Thông tin liên hệ

III. Các ngành đào tạo:

 1. Cao đẳng:

– Cao đẳng Điều dưỡng

 1. Trung cấp chuyên nghiệp:
  – Điều dưỡng đa khoa

– Dược sỹ cao đẳngchính quy

– Dược sỹ  cao đẳnghệ vừa làm vừa học

– Y sỹ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

Điện thoại: 024.66.527.365/ Cô Luyến: 0975.524.111

Cơ sở 1: Hà Đông – Hà Nội   |   Cơ sở 2: Cầu Giấy – Hà Nội

 

Bình luận